Water-Stop.NU

Contact Info

contact@water-stop.nu

Informatie

Activiteiten

4 juni 2024

4e Bewonersplatform


3 november 2023

Jaarvergadering/ vrijwilligersbijeenkomst

Evaluatie WSN tot nu toe, het nieuwe beleidsplan 2024/ 2025 wordt vastgesteld en drie nieuwe projecten worden gepland.

4 juli 2023

3Bewonersplatform

Informatie over de resultaten tot nu toe en de ambities van de stichting met ruimte voor vragen en suggesties. Ook is er een presentatie van WRL (Waterveiligheid & Ruimte Limburg).

30 maart 2023

2e Bewonersplatform

Informatie over de vorderingen met speciale aandacht voor het Deltares rapport ‘Een watersysteemanalyse – wat leren we van het hoogwater van juli 2021’ en het project Droge Voeten van de stichting WSN.

6 oktober 2022

1e Bewonersplatform

Belanghebbenden worden geïnformeerd over de vorderingen van de stichting, er is ruimte voor vragen en suggesties. Het thema is: ‘Droge voeten in de badkuip, daar werken we samen aan!’

15 september 2022

Bijeenkomst voor de werving van vrijwilligers

De werkgroepen worden gevormd door (nieuwe) vrijwilligers.

10 juli 2022

Kennismakings event Water-Stop.NU

Water-Stop.NU presenteert zich aan bewoners en bedrijven uit het Geulmondgebied en geïnteresseerden.