Water-Stop.NU

Contact Info

contact@water-stop.nu

Informatie

Doelstelling

De stichting Water-Stop.NU is opgericht door bewoners als belangenbehartiger voor bewoners van het watersnoodgebied in de ruime omgeving van de Geulmonding en pleit voor:


  • Onafhankelijk onderzoek naar de oorzaken van de watersnoodramp van juli ’21.
  • Een duidelijke regie bij de verantwoordelijke instanties over de complexe waterhuishouding in het leefgebied Geul en Maas.
  • Samenwerking met deze instanties om herhaling te voorkomen met daarbij inspraak hebben op aangedragen oplossingen.
  • Het samen met bewoners treffen van maatregelen om herhaling te voorkomen en mogelijke schade te beperken wanneer er weer een overstroming dreigt.

Lees meer over onze doelen op onze statuten-pagina. Klik hier om naar deze pagina te navigeren.