Water-Stop.NU

Contact Info

contact@water-stop.nu

Informatie

Missie en Visie

Missie

De stichting Water-Stop.NU is opgericht als belangenbehartiger van bewoners en bedrijven van het watersnoodgebied van het Geulmondgebied om herhaling van een ramp, zoals die van juli ’21 te voorkomen. Daarbij streeft zij naar een hogere mate van bescherming tegen hoogwater en wateroverlast bij de verantwoordelijke instanties door oplossingsgericht samen te werken en te lobbyen op regionaal, lokaal en individueel niveau.

Visie

De stichting ziet een systeemverantwoordelijke partij of functionaris die overzicht heeft, aanspreekpunt is en regie voert als belangrijkste, nu nog ontbrekende, actor in de strijd tegen wateroverlast in het stroomgebied van de Maas, haar zijrivieren en beken.