Water-Stop.NU

Contact Info

contact@water-stop.nu

Informatie

Resultaten 2023

Jaarverslag Water-Stop.NU 2023

Voorwoord

Het jaar 2023 stond in het teken van koers bepalen van ons schip, dat inmiddels solide de kade had verlaten begin ’22 toen we officieel een stichting werden, met vrijwillige werkkrachten, een financiële buffer en lokale bekendheid.

In ’23 hebben we bereikt dat we als volwaardig gesprekspartner, positief kritisch konden aanmeren op diverse plekken. In overlegstructuren met overheidsinstanties, waterbeheerders, natuurorganisaties, via projectorganisaties en de media werden we zichtbaar, lokaal en buiten de provinciegrenzen. Ondertussen verschenen evaluatierapporten, beleidstafels en opiniestukken en deden we ook zelf aan dossieropbouw. Steeds daarbij de doelgroep betrekkende, via bewonersplatforms, flyers of de website die de lucht inging.

Met de start van het programma Waterveiligheid en Ruimte Limburg (WRL), dat een groot deel van onze doelstellingen uitdroeg, werden we ons bewust van een eventuele koerswijziging. Haken we aan of volgen we kritisch en blijven we onafhankelijk? Van waaruit zijn we opgericht en hoe anticiperen we op initiatieven van andere partijen, zoals programma’s, projecten of nieuwe samenwerkingsverbanden? Wat is ons bestaansrecht, waar leggen we de focus, hoe bereiken we het meest en wanneer zijn we klaar? Deze vragen hebben geleid tot de ontwikkeling van een nieuw beleidsplan (‘24/ ’25) met heldere doelstellingen. Zolang de hoogwaterbescherming en veiligheid van bewoners en bedrijven in het Geulmondgebied wat onze normen betreft, niet op orde is, blijven we actief. Gedreven door hoop en rechtvaardigheid, doelgericht, met een open blik en in contact.

Lees het volledige jaarverslag 2023 via onderstaande link.

https://water-stop.nu/storage/app/media/uploaded-files/Jaarverslag%20Water-Stop.NU%202023.pdf

Water-Stop.NU (WSN)