Water-Stop.NU

Contact Info

contact@water-stop.nu

Informatie

Doelstellingen

Voor 2024/ 2025 zijn de volgende doelstellingen vastgesteld:

  1. Het stimuleren van aanvullend onafhankelijk onderzoek naar de oorzaken van de wateroverlast van juli ’21 en het overzichtelijk maken van de conclusies en aanbevelingen van de rapporten tot nu toe.
  2. Het transparant maken van taken en verantwoordelijkheden op het gebied van watermanagement van Provincie Limburg, gemeenten, Waterschap Limburg, Rijkswaterstaat, Veiligheidsregio Zuid-Limburg, hulpdiensten en de media. Daarbij zichtbaar maken waar risico’s bestaan wanneer systeemregie ontbreekt bij dreigend hoogwater.
  3. Het streven naar aanpassing van de bestaande normering van 1:25 naar 1:100 voor wateroverlast door Provincie Limburg.
  4. Het stimuleren en kritisch monitoren van (getroffen) voorzieningen ter preventie van wateroverlast en hoogwater in het Geulmondgebied. WSN richt zich op alle partijen en volgt de voortgang van het programma Waterveiligheid & Ruimte Limburg, met name betreffende het stroomgebied Maas en Geul.
  5. Het betrekken van belanghebbenden van WSN en het stimuleren van het (water)bewustzijn en de zelfredzaamheid van bewoners en bedrijven in het Geulmondgebied bij dreigend hoogwater.
  6. Het genereren en beschikbaar stellen van de benodigde financiële middelen om de doelstellingen te realiseren.