Water-Stop.NU

Contact Info

contact@water-stop.nu

Informatie

Calamiteitenplan

Calamiteitenplan
De stichting werkt In samenwerking met de gemeente Meerssen aan de praktische uitvoering van een calamiteitenplan/draaiboek:’ dreigend hoog water’.

Er wordt gestreefd naar een specifieke buurtgerichte aanpak met een systeem voor vroegsignalering van (dreigend) hoog water en maatregelen ter voorkoming van schade, zoals o.a. bescherming van de huizen met zandzakken, een waarschuwingssysteem voor buurtgenoten en een plan om -waar nodig en mogelijk- elkaar te helpen (denk aan bewoners die minder mobiel zijn, hulp nodig hebben bij eventuele evacuatie en of andere hulp).

Na gedegen inventarisatie, zullen belangrijke telefoonnummers, websites of andere informatiekanalen worden uitgereikt aan alle bewoners van ons (Geulmond)gebied.


De stichting zoekt aktieve vrijwilligers die dit plan mee willen vormgeven! Zij  kunnen zich aanmelden bij de Vice secretaris van het bestuur.