Water-Stop.NU

Contact Info

contact@water-stop.nu

Informatie

Brug-M stelt stelt vragen Water-Stop.NU tijdens raadsvergadering 29-09-22

Brug-M stelt stelt vragen Water-Stop.NU tijdens raadsvergadering 29-09-22

Brug-M stelt stelt vragen Water-Stop.NU tijdens raadsvergadering 29-09-22

Namens Brug-M stelt raadslid Gerrit van der Bijl tijdens de raadsvergadering van 29 september jl. concrete vragen over de uitgebreide vragenlijst, die is samengesteld door gemeente Meerssen in samenwerking met Water-Stop.NU. Specifieke vragen betreffen vandaag het ontbreken van bestuurlijke regie tijdens de watersnoodramp in juli '21 c.q. hoe hiermee in de toekomst om te gaan en de vraag naar het vermeende stopzetten van (verzekerings?)hulp aan slachtoffers van de ramp.

Wethouder De Rond reageert en refereert aan het maandelijks overleg met Water-Stop.NU waarin vragen en antwoorden, suggesties over en weer en het overleg met instanties als Waterschap en Rijkswaterschap worden geëvalueerd. De Rond geeft aan als gemeente de coördinatie te willen en zullen voeren bij vragen van bewoners, opdat bewoners bij vragen aan gemeente en instanties niet van het kastje naar de muur worden gestuurd. Ook haalt zij het project "naar een waterrobuust Limburg" aan. Zij deelt verder mee, dat de behoefte aan ondersteuning van dhr. Kneepkens afneemt en daarmee afgebouwd wordt (en vooralsnog niet is stopgezet).

Luister hier naar het betreffende onderdeel uit de raadsvergadering.

Noot redactie: Water-Stop.NU vraagt zich het volgende af: Gold de vraag van de heer Bijl sec 'de verzekeringskwesties' of ook een andere kwestie, nl. een 'potje' dat bij de gemeente voorhanden is/was (quote: gemeente Meerssen:) "(geld in beheer gekregen van het Nationaal Rampenfonds) , om gedupeerde bewoners die zich in een sociaal en financieel kwetsbare situatie bevinden en voor wie de wateroverlast een extra last is die ze redelijkerwijs niet kunnen dragen. Secundair is/was het geld aan te wenden voor maatschappelijke initiatieven." (Unquote gemeente Meerssen.) Water-stop.NU zal hoe dan ook over het laatste opheldering vragen bij gemeente Meerssen.