Water-Stop.NU

Contact Info

contact@water-stop.nu

Informatie

Dag van het water

Dag van het water

Dag van het water

Op 30 juni vond in Valkenburg de ‘Dag van het water’ plaats, een evenement bedoeld om inwoners te activeren zelf iets tegen wateroverlast te doen. Buiten en binnen waren vooral waterkerende middelen te zien van commerciële partijen, maar ook van de brandweer en medewerkers van het waterschap. Water-Stop.NU was aanwezig om te laten zien dat er ook voor de waterbeheerders werk aan de winkel is. Er was voortdurend belangstelling voor de presentatie van ‘de brievenbus’ als overloop van de Geul in het Julianakanaal. Met een Powerpoint (zie link onderaan) en afbeeldingen werd het gesprek aangegaan waar ook ruimte was om zorgen te uiten. Daarbij klonk een gebrek aan vertrouwen nu er na drie jaar nog geen besluiten voor maatregelen zijn genomen. In een besloten bijeenkomst voor bestuurders, een zaal verderop werden opnames gemaakt van ‘Nieuws aan tafel’ (Heuvelland Vandaag). Dat er geen publiek bij aanwezig mocht zijn, ziet WSN als een gemiste kans om een brug te slaan naar de inwoners. De boodschap ‘helemaal droog houden we het nooit en we zullen rekening moeten houden met klimaatverandering’ voerde de boventoon. Daarnaast werden de regenwaterbuffers geprezen, terwijl die zich laatst juist openbaarden met een averechts effect. Helder was toch de boodschap van de Meerssense wethouder die de breed aangenomen motie aan bod bracht waarmee ze de gemeenteraad belooft druk uit te oefenen bij WRL om vaart te maken. Ook vertelde ze over draaiboeken die uitgerold zijn waarmee de gemeenschap in een volgende noodsituatie beter geïnformeerd kan worden.

Een lezing die wel openbaar toegankelijk was, werd gegeven door Nathalie Asselman van Deltares. Zij vertelde (nogmaals) over de oorzaken van de ramp in ’21. Vragen uit de zaal gingen over het effect van graften, het zijwaarts afvoeren van water via plateaus in het landschap en klimaat adaptief bouwen dat echt nog in de kinderschoenen staat. Nu maar hopen dat deze bijeenkomst heeft bijgedragen aan de (gezamenlijke) opgave om Limburg te beschermen tegen water, waterbeheerders voorop.

Presentatie