Water-Stop.NU

Contact Info

contact@water-stop.nu

Informatie

Hoogwater in rivieren en meren januari ’24

Hoogwater in rivieren en meren januari ’24

Hoogwater in rivieren en meren januari ’24

Het water in de rivieren Maas en Rijn en het IJsselmeer en Markermeer staat hoog. In Zuid-Limburg zijn veel mensen bezorgd en bang voor wateroverlast, met de ramp van ’21 nog vers in het geheugen. Op 4 januari bereikt de waterstand van de Maas een piek met een afvoer van 1700 m3 per seconde bij St. Pieter. Op vrijdag 5 januari daalt het niveau van de Geul en staan alle meetpunten weer op groen. Donderdag 4 januari deed zich het volgende fenomeen voor. Waarschijnlijk door snoeiwerkzaamheden stroomopwaarts in combinatie met de hoge waterafvoer verzamelde zich op één dag een hoop houtafval tegen de houtvang voor de sifon bij Bunde. Het veroorzaakte een waterhoogteverschil van ongeveer 50 cm vóór en achter de houtvang. Een averechts effect dat bij een nog hogere stand eerder tot overstroming leidt. Tevens bleek een van de vijf buizen van de sifon op een gegeven moment verstopt (de middelste). Van beide zaken is door bewoners melding gemaakt bij Waterschap Limburg en Rijkswaterstaat. Evalueren verdient aandacht, niet alleen in een crisisfase.

houtopvang in Geulle