Water-Stop.NU

Contact Info

contact@water-stop.nu

Informatie

Houtafvang bij Geulduiker in Geulmondgebied een feit!

Houtafvang bij Geulduiker in Geulmondgebied een feit!

Houtafvang bij Geulduiker in Geulmondgebied een feit!

Vandaag start Waterschap Limburg met de werkzaamheden voor het plaatsen van de vuilvang op een locatie iets stroomopwaarts van de Geulduiker (bij Bunde). Het Waterschap verwacht hiermee de doorstroming van de Geulduiker te verbeteren bij hoogwater. Naar verwachting duren de werkzaamheden slechts enkele dagen. De vuilvang is bedoeld om grote stukken hout of ander materiaal af te vangen, zodat dat niet tegen of in de Geulduiker komt en voor verstopping kan zorgen. De vuilvang zal worden meegenomen in de inspectierondes van het Waterschap, ook onderzoekt het Waterschap de mogelijkheid de locatie via camera te bewaken vanuit de Centrale Regiekamer van Waterschap Limburg. Rijkswaterstaat heeft verder toegezegd de Geulduiker 2x jaar door te spoelen.

Water-Stop.NU is positief over bovengenoemde maatregelen en ziet uit naar o.a. verdere verbetering van de sifon, als reactie op de (voorlopige) conclusie van Deltares, dat de sifon zelfs in de ‘beste’ omstandigheden te klein wordt geacht. Water-Stop.NU ziet uit naar de eindrapportage van het Deltares onderzoek en daaruit voortkomende verdere acties.

Lees hier het persbericht van Waterschap Limburg, inclusief quotes van Gemeente Meerssen en Water-Stop.NU