Water-Stop.NU

Contact Info

contact@water-stop.nu

Informatie

Informatiebijeenkomst Water-Stop.NU, 10 juli 2022

Informatiebijeenkomst Water-Stop.NU, 10 juli 2022

Informatiebijeenkomst Water-Stop.NU, 10 juli 2022

PERSBERICHT

1 JULI 2022

“BESCHERMING TEGEN HOOGWATER NIET OP ORDE”

WATER-STOP.NU PLEIT VOOR REGIE, ONDERZOEK EN OPLOSSINGEN

Tot nog toe lijkt er nog niks van dit alles te zijn bereikt

Op zondag 10 juli 2022 organiseert stichting Water-Stop.NU een event voor iedereen die op de hoogte wil zijn (en blijven) van haar doelen en resultaten tot nog toe.

Water-Stop.NU is opgericht door gedupeerden*) van de watersnoodramp in juli 2021, als belangenbehartiger voor bewoners van het risicogebied in de ruime omgeving van de Geulmonding (Meerssenhoven, Bunde, Geulle).

De stichting pleit voor onafhankelijk onderzoek, een bestuurlijke regie en veiligheidsregie, oplossingen en een crisisnoodplan om herhaling van een dergelijke ramp helpen te voorkomen en eventuele gevolgen zo veel als mogelijk te beperken. Voor wie? Burgers (en hun kinderen), instanties, media, kennisdragers en andere belanghebbenden/ geïnteresseerden.

Wanneer / Waar?

  • Zondag 10 juli, vrije inloop tussen 15.00u. en 18.00u.
  • Water-Stop.NU stand naast IJssalon COCO, Brommelen 60, 6243 CR Geulle (met gratis bolletje ijs!)

Wat?

  • Informatiestand Water-Stop.NU, voor de eerste 100 bezoekers wacht een verrassing!;
  • Demonstratie effectief zandzakken vullen (kinderen mogen helpen);
  • Voorlichting Maastrichtse Reddingsbrigade (onder voorbehoud);
  • Uitreiken diverse hoogwater-gerelateerde brochures, o.a. van Waterschap Limburg;
  • Aanbod wandelroute(s) ter illustratie van rampgebied en obstakels ten tijde van de ramp;
  • Werving deelnemers bewonersplatform, vrijwilligers en donateurs.

*) WATER-STOP.NU beschouwt als gedupeerden iedereen in het omschreven gebied die wateroverlast gehad heeft danwel heeft moeten evacueren. Het risicogebied strekt zich breder uit dan het wateroverlast gebied.

Meer informatie? Kijk op www.water-stop.nu of bel met de voorzitter of secretaris van de stichting, Paul Neering of Lea Jaspar. 06-54990586 of 06-18144801.