Water-Stop.NU

Contact Info

contact@water-stop.nu

Informatie

Kies Wijzer! Verkiezingen Waterschap / Provincie, 15 maart 2023

Kies Wijzer! Verkiezingen Waterschap / Provincie, 15 maart 2023

Kies Wijzer! Verkiezingen Waterschap / Provincie, 15 maart 2023

Water-Stop.NU heeft de waterparagrafen in de verkiezingsprogramma’s van alle deelnemende partijen (voor zover te achterhalen) geanalyseerd. Met als doel om vast te stellen welke partijen de doelstellingen van de stichting in hun programma zo veel als mogelijk benaderen. De doelstellingen van de stichting zijn:

  1. Onafhankelijk onderzoek
  2. Bestuurlijke- en veiligheidsregie
  3. Gevraagd en ongevraagd input geven aan instanties over oplossingen/oplossingsrichtingen ter voorkoming herhaling watersnoodramp juli 2021
  4. Aanjagen burgerinitiatieven ter bescherming tegen hoog water

Hierbij vindt u een overzicht van de uitgewerkte analyse van alle partijen.

Let op: bij de keuze van de leden voor de Provinciale Staten, zou de samenstelling van de 1e Kamer voor u leidend kunnen zijn. Bedenk dan wat voor belangrijker is, uw eigen bescherming tegen hoog water in Limburg of de zetelverdeling in de 1e Kamer.

Bij eventuele vragen kunt u contact opnemen met contact@water-stop.nu.

Analyse deelnemende partijen verkiezingen Waterschap Limburg / Provinciale Staten, 15 maart 2023