Water-Stop.NU

Contact Info

contact@water-stop.nu

Informatie

Lid Dagelijks Bestuur Waterschap Limburg bezoekt Geulsifon bij Bunde

Lid Dagelijks Bestuur Waterschap Limburg bezoekt Geulsifon bij Bunde

Lid Dagelijks Bestuur Waterschap Limburg bezoekt Geulsifon bij Bunde

Op woensdag 26 april bracht de heer C.Wolfhagen, Dagelijks Bestuur van Waterschap Limburg, Portefeuille Areaalbeheer / Omgevingswet, een (herhalings)werkbezoek aan de Geulsifon bij Bunde en de sifon bij de brug van Geulle. Hij werd vergezeld door de heer P. Weerts - Teammanager Inspecteren van het Waterschap Limburg. Tijdens het werkbezoek, mede geïnitieerd door fractie AWP, mevr. M. Hilders, die zich o.a. hardmaakt voor aanpassing van de normering lees een beschermingsnorm als in de rest van Nederland, is met name uitgebreid van gedachte gewisseld over een adequate, snel uitvoerbare en veilige oplossing voor capaciteitsvergroting van de waterafvoer ter hoogte van Geulsifon onder het Julianakanaal in tijden van hoogwater. WSN heeft daar ideeën voor aangeleverd. De Geul ressorteert onder Waterschap Limburg behalve waar ze onder het Julianakanaal doorloopt. Daar is Rijkswaterstaat verantwoordelijk. De sifon en de recentelijk geplaatste hout/vuilvang liggen binnen de gemeente Maastricht. Voor een goede oplossing zijn, met de gemeente Meerssen, dus vier instanties nodig. Ook de sifon bij de brug in Geulle is bezocht en alhoewel deze kleinere sifon niet bedoeld is voor hoogwaterafvoer, leek deze sifon niet schoon. Tijdens het bezoek werd duidelijk, dat wie verantwoordelijk is voor welke watervoering behoorlijk complex is. Zo valt bijvoorbeeld het beheer van de kwelgoten langs de dijk van het Julianakanaal onder de verantwoording van Rijkswaterstaat, behalve delen die (permanent) watervoerend zijn, die vallen onder het beheer van Waterschap Limburg. Water-Stop.NU werd vertegenwoordigd door dames/heren Bastings, Montagne, Neering en Velthuijsen.