Water-Stop.NU

Contact Info

contact@water-stop.nu

Informatie

NPO 1: “is Limburg vandaag voorbereid op herhaling hoogwatergolf juli 2021?”

NPO 1: “is Limburg vandaag voorbereid op herhaling hoogwatergolf juli 2021?”

NPO 1: “is Limburg vandaag voorbereid op herhaling hoogwatergolf juli 2021?”

Dat was de vraag die vandaag werd gesteld aan Dagblad De Limburger journalist Paul Bots en Paul Neering van Water-Stop.NU tijdens het NPO1 radioprogramma ‘Vroeg’. Alhoewel beide heren aangaven, dat er wel iets van vooruitgang is geboekt, is de algemene teneur nog steeds, dat er door de verantwoordelijke instanties (nog) niet voldoende vaart wordt gezet achter akties die de veiligheid van burgers zouden kunnen verhogen. Volgens Neering ontbreekt het nog steeds aan bestuurlijke en veiligheidsregie en worden gemakkelijk uit te voeren verbeterpunten vooralsnog maar zeer magertjes opgepakt. Er is nog steeds onduidelijkheid over aanpassing van de normering (die zou moeten leiden tot een verbetering van beschermende maatregelen) en de invloed van het grondwater op de casus in het zeer complexe Geulmondgebied. Water-Stop.NU hecht eraan hier te vermelden heel blij te zijn met de coördinerende rol die gemeente Meerssen, wethouder De Rond en haar team, op zich neemt (dit kwam helaas in het interview niet ter sprake). Conclusie: na bijna 2 jaar, is er nog veel vooruitgang te boeken. Volgens Bots min of meer logisch, gezien de tijd die bepaalde processen met zich mee brengen. Neering vindt de status quo op zichzelf teleurstellend, maar geeft aan nog altijd vol vertrouwen te zijn. Water-Stop.NU gaat door op de ingeslagen weg en heeft veel kennis en kunde aan zich weten te verbinden. Dat schept vertrouwen!

Het volledige interview (ca. 1 uur luistertijd) is te beluisteren via https://bit.ly/3nMC5ZI