Water-Stop.NU

Contact Info

contact@water-stop.nu

Informatie

Pointer op TV: ‘Zijn disproportioneel verklaarde kosten belangrijker dan de veiligheid van bewoners?’

Pointer op TV: ‘Zijn disproportioneel verklaarde kosten belangrijker dan de veiligheid van bewoners?’

Pointer op TV: ‘Zijn disproportioneel verklaarde kosten belangrijker dan de veiligheid van bewoners?’

Pointer zet uiteen hoe de ongelijkheid gestalte krijgt in Limburg. Waar we in ’21 zwaar getroffen zijn door het hoogwater, blijkt dat er ongelijke beschermingsnormen zijn. Deze worden vastgesteld door de Provincie en blijkbaar vindt men acceptabel dat hier de gebieden eens in de 25 jaar overstromen, terwijl dat in de rest van Nederland eens in de 100 jaar is. Water-Stop.Nu vraagt al een tijd naar de onderbouwing van dit genomen besluit. Onder andere via het spreekrecht bij het Waterschap. Maar antwoorden worden nergens concreet. Het zou te duur zijn, maar hoe is dit onderbouwd? ‘Het treffen van maatregelen voor een norm van 1:100, zal leiden tot disproportionele kosten en zal een grote impact hebben op het landschap,’ klinkt het. De grote impact, financieel en emotioneel, van de watersnoodramp ligt nu bij de burger. Pointer laat zien dat mensen zijn getraumatiseerd. Het programma sluit af met: ‘Welke maatregelen er gaan komen, daar gaan ze de volgende 15 jaar over nadenken. En nu maar hopen dat extreme regenbuien voorlopig wegblijven.’

Link: https://pointer.kro-ncrv.nl/hoogwater