Water-Stop.NU

Contact Info

contact@water-stop.nu

Informatie

Positief en kritisch draagvlak tijdens geslaagde bewonersplatformbijeenkomst op 5 oktober!

Positief en kritisch draagvlak tijdens geslaagde bewonersplatformbijeenkomst op 5 oktober!

Positief en kritisch draagvlak tijdens geslaagde bewonersplatformbijeenkomst op 5 oktober!

Op 5 oktober organiseerde stichting Water-Stop.NU haar eerste bewonersplatform, waarin zij haar bezoekers informeerde over de activiteiten en resultaten van de afgelopen periode. Verder werden het bestuur en de vrijwilligersgroepen voorgesteld en konden de bezoekers kort kennismaken met de nieuwe wethouder Vanessa de Rond en haar team. Van de geboden ruimte voor feedback en vragen werd goed gebruikt gemaakt door de bewoners. Zo kwamen er suggesties over mogelijke technische oplossingen rondom o.a. kwelgoten (die ook de wethouder zich heeft genoteerd) en werden er suggesties geopperd om de strategie van de stichting verder aan te scherpen, inclusief de te nemen stappen. Het draagvlak onder de bezoekers was groot, een aantal bewoners heeft zich intussen aangemeld om de gelederen binnen de stichting Water-Stop.NU te komen versterken, dank daarvoor! Het was zonder meer een geslaagde bijeenkomst, met dank aan eenieder die zijn steentje heeft bijgedragen inclusief gemeenschapshuis De Stip. We zullen het verslag zo spoedig mogelijk aanvullen met verdere details, de presentatie en fotomateriaal.