Water-Stop.NU

Contact Info

contact@water-stop.nu

Informatie

Probleemanalyse voorgelegd aan waterschapfractie

Probleemanalyse voorgelegd aan waterschapfractie

Probleemanalyse voorgelegd aan waterschapfractie

Op 4 mei hebben we met een paar vertegenwoordigers van Water-Stop.NU de waterschapfractie LV50 rondgeleid in het Geulmondgebied. Met wederzijdse interesse werd de uitdaging het Geulmondgebied te beschermen tegen hoogwater en wateroverlast ter tafel gebracht. Met kaarten en verhalen werd de probleemanalyse voorgelegd, werden mogelijke oplossingen gesuggereerd en bekritiseerd. Wat overbleef was verwondering, onmacht, respect en vraagtekens om op door te willen pakken. Wat is er werkelijk aan de hand en waar lopen we nou zo hard tegenaan? Is het de tijd die ons inhaalt, of zijn we afhankelijk van mensen en systemen? De rondleiding in het gebied, de voeten in de klei, langs het kanaal en bij de kwelgoten zetten de punten op de ‘i’ van een vruchtbare samenkomst van waterbeheerders en strijdbare bewoners vertegenwoordigd in onze stichting. Zie de weergave van onze probleemanalyse: in het overkoepelende ‘Regie’ zit wat ons betreft de oplossing. Wilt u er iets over vragen of er iets over kwijt? Deel het dan vooral met ons via contact@water-stop.nu .

Weergave "Probleemanalyse met oplossingen Geulmondgebied"