Water-Stop.NU

Contact Info

contact@water-stop.nu

Informatie

Provincie organiseert inspiratieavonden en nodigt alle bewoners van Limburg uit om input te leveren (kan ook schriftelijk!)

Provincie organiseert inspiratieavonden en nodigt alle bewoners van Limburg uit om input te leveren (kan ook schriftelijk!)

Provincie organiseert inspiratieavonden en nodigt alle bewoners van Limburg uit om input te leveren (kan ook schriftelijk!)

Op 10 en 12 mei organiseert Provincie Limburg - op uitnodiging van informateurs Dassen-Houben en Schrijen - inspiratieavonden. Tijdens deze avonden worden inwoners van Limburg uitgenodigd input te leveren voor het komende Provinciebestuur. Heb je een duidelijke mening, suggestie of idee voor het nieuwe Provinciebestuur, al dan niet gerelateerd aan ‘water’? Kom dan in actie en laat van je horen! Je kunt ook een mail sturen aan informateurs@prvlimburg.nl. Intussen hebben de informateurs al > 100 mails ontvangen.

Water-Stop.NU schoof vanavond aan bij de bijeenkomst, waarbij bestuurslid Neering - in wg provinciaal bestuur - aandacht heeft gevraagd voor de veiligheid vd bewoners en het (tot nog toe ontbrekende) urgentiegevoel én het ontbreken van bestuurlijke regie van het watermanagement in de regio. Bestuurslid Jaspar (wg ruimte, landelijk gebied, energie en mobiliteit) zoomde met name in op het vasthouden van water op de plateau’s, integraal waterbeheer en veiligheid voor bewoners door het bewaken van voldoende en schoon water én voorkomen van wateroverlast, waarbij aanpassing van de normering van 1:25 naar 1:100 (gelijktrekken met rest van Nederland) een belangrijke stap zou zijn. Verder vroeg zij aandacht voor aanpassing van bouwbesluiten. De opkomst was goed, er was een ca. 75-tal inwoners van Limburg aanwezig, die zeer goede en uiteenlopende punten inbrachten. De informateurs hebben toegezegd een terugkoppeling te zullen geven over de opvolging van de input - over de vorm waarop zijn geen mededelingen gedaan.

Los van deze bijeenkomst, bereidt Water-Stop.NU concrete input voor ter verbetering van de veiligheid van de burgers in het Geulmondgebied (en daarbuiten) voor. De stichting doet dit middels een flyer, waarop zij de belangrijkste actiepunten voor het nieuwe Provinciebestuur toelicht. Wij zullen deze flyer later met onze lezers delen. Vanzelfsprekend nodigt Water-Stop.NU het nieuwe Provinciebestuur uit voor een bezoek aan het Geulmondgebied en/of een kennismakingsgesprek met haar bestuursleden.

Deel jij ook je mening? Neem dan deel aan de bijeenkomst van 12 mei a.s. of (helaas kort dag) stuur je input schriftelijk aan informateurs@prvlimburg.nl. Er staan belangrijke onderwerpen op de agenda waar je allemaal iets van mag vinden: economie, innovatie, onderwijs en arbeidsmarkt; ruimte, landelijke gebied, mobiliteit en energie; wonen, leefbaarheid, cultuur/erfgoed en sport; provinciaal bestuur en rol in de samenleving. Voor meer informatie zie de uitnodiging van de informateurs https://www.limburg.nl/actueel/nieuws/nieuwsberichten/2023/mei/inspiratieavonden-aandachtspunten/

Luister verder op 11 mei naar NPO, radio 1. Ook zij waren aanwezig tijdens de bijeenkomst van vanavond en werden ‘geïnspireerd’ door WSN voorzitter Paul Neering:).