Water-Stop.NU

Contact Info

contact@water-stop.nu

Informatie

Sifon bij Bunde doorgespoeld

Sifon bij Bunde doorgespoeld

Sifon bij Bunde doorgespoeld

Woensdag 8 november 2023 is de sifon bij Bunde door Rijkswaterstaat doorgespoeld als onderdeel van het halfjaarlijks onderhoud. Eerder is door Waterschap Limburg de Geul voorzien van een vuilvang om te voorkomen dat grote stukken drijfvuil de Geulduiker kunnen verstoppen.

Inwoners van het Geulmondgebied zeggen tegen Water-Stop.NU dat zij pas gerustgesteld zijn wanneer fysieke maatregelen tegen wateroverlast zichtbaar zijn. Zo wordt o.a. door vrijwilligers van de stichting doorgegeven wanneer duikers nabij het Julianakanaal verstopt zijn door begroeiing, waardoor (kwel- en regen) water niet goed weg kan lopen. Het zien van onderhoudswerkzaamheden werkt slechts in geringe mate geruststellend, zolang er verder geen drastische maatregelen worden genomen.

Stichting Water-Stop.Nu blijft in (structurele) overleggen met instanties hameren op onafhankelijk onderzoek naar de oorzaken van het hoogwater van juli ’21 en het treffen van maatregelen om herhaling te voorkomen.

sifon_schoonmaken.jpg