Water-Stop.NU

Contact Info

contact@water-stop.nu

Informatie

ARTE tv, Die Nacht als die Flut kam

ARTE tv, Die Nacht als die Flut kam

ARTE tv, Die Nacht als die Flut kam

Dinsdagavond 28 juni 2022 was op ARTE tv een documentaire te zien over de watersnoodramp in juli 2021, met name in het Ahrdal in Duitsland. In deze uitzending kwam duidelijk naar voren hoe de mensen werden verrast door gebrek aan regie, aan een waarschuwingssysteem en talmende respons van instanties/overheden.

Reactie Water-Stop.NU: Het was wrang om de paralellen met de Geuloverstromingen te zien en de reporter te horen vermelden dat het in Nederland beter geregeld was en daardoor geen doden vielen. Onzin.

De systeemfouten en zwakheden in Nederland waren synoniem aan die in Duitsland (geen waarschuwingssysteem, geen bestuurlijke en veiligheidsregie, talmende bestuurders). De bui hing toevallig op een plek met resulterende gevolgen voor die plek.

Ook wrang om de Deltacommissaris te horen opgeven over hoe goed Nederland het doet. Net als de minister in De Hofbar verlegt hij in zijn antwoord de aandacht naar een ander gebied. (fictief: de wegen rond Amsterdam zijn er slecht aan toe. Antw.: ja we hebben de wegen rond Rotterdam prima opgeknapt).

Alarmerend dat modellen van 1:25jr of 1:100jr met de klimaatverandering niet relevant zijn en tekortschieten voor het Geulmondgebied en de huidige afvoercapaciteit van de Geul.

Bij wie in het Geulsysteem komen de waarschuwingen van het European Flood Awareness System EFAS terecht? Wat gebeurt daarmee? Is er een protocol (dat in Duitsland aantoonbaar ontbrak)? Of doen waterbeheerders en gemeenten ermee wat hun goeddunkt? Horen bewoners daar niet tijdig via een waarschuwingssysteem van op de hoogte gesteld te worden? https://www.efas.eu/en

Bekijk hier de hele uitzending