Water-Stop.NU

Contact Info

contact@water-stop.nu

Informatie

Water-Stop.NU en de Provincie

Water-Stop.NU en de Provincie

Water-Stop.NU en de Provincie

Vrijwel direct na de watersnoodramp van ’21 werd de stichting Water-Stop.NU (WSN) opgericht om herhaling van een dergelijke ramp met deze omvang voorgoed te helpen voorkomen. Omdat de oorzaken en dus mogelijke oplossingen van de wateroverlast per gebied verschillen, richt WSN zich op de delta van de Geul; het Geulmondgebied. Omdat WSN overtuigd is van een belangrijke rol voor de Provincie, nam zij in de zomer van ’23 het initiatief om de nieuw aangetreden statenleden persoonlijk te benaderen. Er volgden gesprekken met fractieleden in Bunde, Geulle of in het provinciehuis en er werd goed geluisterd en meegedacht over mogelijke acties. De metafoor van ‘de badkuip’, waarbij de sifon bij Bunde de kraan voorstelt en de sifon bij de brug van Geulle de stop, maakte veel indruk. Vanwege het hoogteverschil van vier meter tussen Bunde en Broekhoven, werd duidelijk dat in verschillende mate alle bebouwde delen van Meerssenhoven tot Broekhoven een kwetsbaar gebied vormen. Goede afwatering van Geulwater, bronwater en grondwater is van belang voor de veiligheid van burgers. Dat besef zorgde voor een schriftelijke vragenronde aan het college van Gedeputeerde Staten over de voortgang van te nemen maatregelen. Ook werd aangedrongen op het gelijktrekken van veiligheidsnormen. Nu is er een verschil tussen gebieden die worden beschermd met een norm van 1:100 (eens in de 100 jaar is een overstroming door regenwater acceptabel) of 1:25. Dit item werd ook door Water-Stop.NU overgebracht in een uitzending van Pointer op 22 februari (https://pointer.kro-ncrv.nl/hoogwater). Inmiddels zijn ook de waterschapfracties benaderd om aandacht te vestigen op het Geulmondgebied. Zolang er nog geen zichtbare maatregelen zijn getroffen, gaat Water-Stop.NU door! Kijk hier voor meer informatie op.