Water-Stop.NU

Contact Info

contact@water-stop.nu

Informatie

Water-Stop.NU kritisch naar Waterschap Limburg

Water-Stop.NU kritisch naar Waterschap Limburg

Water-Stop.NU kritisch naar Waterschap Limburg

Stichting Water-Stop.NU blijft bij instanties aandringen op actie EN gevraagd en ongevraagd advies geven en/of vragen stellen. Woensdag 19 oktober vertegenwoordigde Mevr. Marja Hilders de stichting Water-Stop.NU tijdens de Waterschap Limburg commissie Watersysteem, Zuiveren en Waterketen. De stichting ziet zeer relevante conclusies en aanbevelingen uit de deelrapporten van Deltares (nog) niet terugkomen in de najaarsrapportage van Waterschap Limburg noch in hun begroting voor 2023. De stichting verzoekt de commissie te bevorderen:

  • dat genoemde aandachtspunten worden meegenomen in de besluitvorming over de begroting en
  • dat de activiteiten voor 2023 hierop worden aangepast.

Lees hier de volledige inspreektekst. Wordt vervolgd!