Water-Stop.NU

Contact Info

contact@water-stop.nu

Informatie

Water-Stop.NU kritisch tijdens inspreken raadsadviesvergadering 01-12-22

Water-Stop.NU kritisch tijdens inspreken raadsadviesvergadering 01-12-22

Water-Stop.NU kritisch tijdens inspreken raadsadviesvergadering 01-12-22

Stichting Water-Stop.NU maakt opnieuw gebruik van haar inspreekrecht tijdens de raadsadviesvergadering.

Op 1 december 2022 heeft stichting Water-Stop.NU (de heer Neering en mevr. Jaspar) opnieuw van zich laten horen tijdens de raadsadviesvergadering van de gemeente Meerssen. Onderwerpen op tafel: Waterprogramma en Klimaatadaptatiestrategie Meerssen en Waterketenplan en klimaatadaptatiestrategie Maas en Mergelland.

Water-Stop.NU deelt haar tevredenheid over de samenwerking met wethouder De Rond, maar verliest daarbij de doelstellingen van de stichting niet uit het oog.

De stichting pleit voor:

  • Bestuurlijke en veiligheidsregie
  • Convenanten tussen waterbeherende partijen en veiligheidsorganisaties, zolang regiefunctie ontbreekt
  • Uitvoeren ’no regret’ (dus ALTIJD goed!) maatregelen (ref. voorlopige conclusies Deltares rapport)
  • Herziening van het Rampenbestrijdingsplan Veiligheidsregio Zuid-Limburg, zoals dat nu voorligt (versie 5) (Water-Stop.NU heeft verbetervoorstel ingediend en is door Veiligheidsregio Zuid-Limburg uitgenodigd voor een gesprek begin jan. 2023!)
  • Zicht- en voelbaar bewustzijn bij (besturen van) Waterschap Limburg, Rijkswaterstaat, gemeente Meerssen, Ministerie I&W, lokale en regionale fracties, 2e Kamer, Veiligheidsregio Zuid-Limburg, dat de VEILIGHEID VAN DE BEWONERS in hun handen ligt
  • Toezicht door Provincie
  • Aanpassing normstelling stedelijk gebied van 1:100 ipv 1:25

De raad dankt WSN voor haar inbreng, stelt aanvullende vragen. Presentatie van Water-Stop.NU en het verloop van de vergadering zijn te lezen/zien via de website van de gemeente Meerssen.