Water-Stop.NU

Contact Info

contact@water-stop.nu

Informatie

Water-Stop.NU spreekt in bij Waterschap Limburg: Noch in najaarsrapportage ’22, noch in begroting ’23 maatregelen die tegemoetkomen aan wateroverlast ’21!

Water-Stop.NU spreekt in bij Waterschap Limburg: Noch in najaarsrapportage ’22, noch in begroting ’23 maatregelen die tegemoetkomen aan wateroverlast ’21!

Water-Stop.NU spreekt in bij Waterschap Limburg: Noch in najaarsrapportage ’22, noch in begroting ’23 maatregelen die tegemoetkomen aan wateroverlast ’21!

In opvolging van inspreken op 19-10 jl bij de commissie Zuivering en Waterkeringen van Waterschap Limburg, heeft Water-Stop.NU op 30 november opnieuw ingesproken bij het Algemeen Bestuur van Waterschap Limburg. De oproep van Water-Stop.NU is helder: ‘beste Waterschap, doe er iets aan’. Water-Stop.NU refereert aan door Deltares geopperde ’no regret-maatregelen', die zonder meer zouden kunnen worden opgepakt en uitgevoerd door het Waterschap, bij voorkeur via een convenant met Rijkswaterstaat. De te kleine sifon in het Geulmondgebied bezorgt de bewoners in het gebied nog steeds slapeloze nachten…. WSN ziet noch in de najaarsrapportage 22 van Waterschap Limburg, noch in de begroting 2023 maatregelen die tegemoetkomen aan de oorzaken van de wateroverlast in 2021 en vraagt zich af hoe dat mogelijk is?! In afwachting van verdere reactie van het Algemeen Bestuur van Waterschap Limburg.

Lees hier de volledige inspreektekst van 30-11, mevr. Hilders, namens Water-Stop.NU