Water-Stop.NU

Contact Info

contact@water-stop.nu

Informatie

Whats App groep Dreigend Hoogwater / wijzigingen doorgeven

Whats App groep Dreigend Hoogwater / wijzigingen doorgeven

Whats App groep Dreigend Hoogwater / wijzigingen doorgeven

De bewoners van het Geulmondgebied zijn door Water-Stop.NU in de gelegenheid gesteld zich aan te melden voor de Whats App groep Dreigend Hoogwater. Bij dreigend hoogwater, worden zij via Whats App geïnformeerd over te verwachten status c.q. mogelijkheid van eventuele wateroverlast en eventueel bijbehorende handelingen, die kunnen helpen schade zo veel als mogelijk te beperken. Leidend hierin zijn natuurlijk de verantwoordelijke instanties, het betreft hier dan ook altijd berichtgeving van deze instanties, die Water-Stop.NU 1 op 1 zal doorgeven via een Whats App bericht.
Genoemde bewoners hebben daartoe adres/persoonlijke contactgegevens gedeeld met de beheerders van deze Whats App groep. Oproep: Zorg, dat je gegevens altijd up to date zijn, dus geef wijzigingen (telefoonnummer, adres, andere wijzigingen.) TIJDIG door aan Water-Stop.NU via contact@water-stop.nu. De coördinator kan je alleen bereiken als de voorhanden gegevens correct zijn. Mocht je nog niet zijn aangemeld bij deze Whats App groep en dat alsnog willen doen, stuur dan eveneens een bericht aan contact@water-stop.nu. De stichting neemt dan contact met je op.