Water-Stop.NU

Contact Info

contact@water-stop.nu

Informatie

WSN denkt mee over onderzoeksvragen verkenning maatregelen Geulmonding!

WSN denkt mee over onderzoeksvragen verkenning maatregelen Geulmonding!

WSN denkt mee over onderzoeksvragen verkenning maatregelen Geulmonding!

Als een van de stakeholders van het programma Waterveiligheid en Ruimte Limburg (WRL) is Water-Stop.NU uitgenodigd mee te denken over de onderzoeksvragen ter verkenning naar de maatregelen bij de Geulmonding. De onderzoeksvragen zullen worden beantwoord door een nog te contracteren adviesbureau. Programmamanager Theo Reinders en zijn team hebben recent het opbouwplan ‘Gericht aan de slag’ vastgesteld. Hierin staat hoe zal worden toegewerkt naar oplossingen om de Geul, de Roer en de Geleenbeek veiliger te maken. Na het zomerreces verwacht WRL de meervoudig onderhandse aanbesteding te starten. Vanzelfsprekend heeft WSN de uitnodiging van harte aangenomen om mee te denken over de onderzoeksvragen. Een eerste reactie heeft reeds plaatsgevonden.