Water-Stop.NU

Contact Info

contact@water-stop.nu

Informatie

WSN spreekt in bij WL: 'Bestuurlijke en Veiligheidschaos’ tijdens ramp van ‘21

WSN spreekt in bij WL: 'Bestuurlijke en Veiligheidschaos’ tijdens ramp van ‘21

WSN spreekt in bij WL: 'Bestuurlijke en Veiligheidschaos’ tijdens ramp van ‘21

Water-Stop.NU maakt gebruik van het spreekrecht tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur van Waterschap Limburg op 13 december. Even daarvoor was ingesproken door Paul Smeets van Stichting ‘Samen tegen Wateroverlast’ Valkenburg a/d Geul. WSN-voorzitter Paul Neering leest voor over de ramp van ’21 waar sprake was van bestuurlijke- en veiligheidschaos tijdens de overstroming in het Geulmondgebied: “Er was geen planning en de veiligheidsnormen en -procedures waren voor bewoners afwezig dan wel ondoorzichtig.” Vervolgens somt hij vragen op over veiligheidsnormen, crisisplannen en achterstallig onderhoud van zogeheten waterkunstwerken. Kritisch klinkt het geluid over het veelvuldig gebruik van de term ‘zelfredzaamheid’ waarbij ambtelijk Nederland de verantwoordelijkheid lijkt af te schuiven. Maar er is ook ruimte voor een positief geluid: “We willen onze waardering uitspreken over WL- medewerkers in het veld die in juli ’21 hun uiterste best gedaan hebben om te redden wat er te redden viel.” Tot slot wordt er aandachtig geluisterd wanneer Paul de parallellen trekt en verschillen aanduidt met de veiligheidscultuur van de luchtvaart. Daarop volgen vragen van bestuurders en daarmee is er weer hoop gevestigd op die stip aan de horizon: veiligheid voor burgers.

Inspreektekst