Water-Stop.NU

Contact Info

contact@water-stop.nu

Informatie

WSN wenst u hoogwaterbewustzijn en fijne feestdagen

WSN wenst u hoogwaterbewustzijn en fijne feestdagen

WSN wenst u hoogwaterbewustzijn en fijne feestdagen

Het eerste informatiebulletin van Water-Stop.NU is uit! Naast het organiseren van bijeenkomsten, dragen we op deze manier bij aan het versterken van onze leefomgeving. 'Kennis is macht en delen is kracht’. De oorzaken van de wateroverlast en de te nemen maatregelen zijn nog niet eenduidig vastgesteld. Water-Stop.NU blijft betrokken en actief en wenst u hoogwaterbewustzijn en fijne feestdagen!