Water-Stop.NU

Contact Info

contact@water-stop.nu

Informatie

Water-Stop.NU confronteert Veiligheidsregio Zuid-Limburg met haar kritiek op het Rampbestrijdingsplan Hoogwater Limburg ’22-’25 (versie 5.0)

Water-Stop.NU confronteert Veiligheidsregio Zuid-Limburg met haar kritiek op het Rampbestrijdingsplan Hoogwater Limburg ’22-’25 (versie 5.0)

Water-Stop.NU confronteert Veiligheidsregio Zuid-Limburg met haar kritiek op het Rampbestrijdingsplan Hoogwater Limburg ’22-’25 (versie 5.0)

Vandaag heeft WSN een kritische en uitgebreide reactie op het Rampbestrijdingsplan Hoogwater Limburg ’22-’25 aangeboden aan de Algemene Besturen van de Veiligheidsregio’s Zuid-Limburg en Limburg Noord. Update van het plan is volgens de Veiligheidsregio bewust een jaar naar voren gehaald vanwege de leerpunten naar aanleiding van de watersnoodramp in juli 2021 en (naast Maas) uitgebreid naar risicovolle beken en rivieren. Helaas ziet WSN nog veel ruimte voor verbetering. Zie volledige input van de stichting in de bijlage.

NB Het verheugt stichting WSN, dat zij, direct na ontvangst van het plan, is uitgenodigd door de Veiligheidsregio Zuid-Limburg om de input van de stichting samen te evalueren. Dit gesprek vindt begin januari ’23 plaats. Wordt vervolgd dus!