Water-Stop.NU

Contact Info

contact@water-stop.nu

Informatie

Water-Stop.NU zoekt contact met fracties Provinciale Staten / ’geen tijd te verliezen'

Water-Stop.NU zoekt contact met fracties Provinciale Staten / ’geen tijd te verliezen'

Water-Stop.NU zoekt contact met fracties Provinciale Staten / ’geen tijd te verliezen'

Water-Stop.NU heeft net na de installatie van de nieuwe fracties in de Provinciale Staten contact gezocht met alle fractievoorzitters om de doelstellingen van de stichting nader toe te lichten. Het merendeel van de fracties heeft intussen positief gereageerd op de uitnodiging van Water-Stop.NU en met enkele fracties heeft zelfs intussen een afspraak plaatsgevonden en/of staat de afspraak gepland. Water-Stop.NU hoopt hiermee nogmaals de urgentie te onderstrepen van mogelijke acties om een watersnoodramp als in 2021 te helpen voorkomen en trekt om die reden aan de bel bij de nieuwe volksvertegenwoordigers. Uiteindelijk wordt het beleid ten aanzien van o.a. watermanagement in onze provincie in het provinciehuis bepaald en kunnen de fracties als volksvertegenwoordigers hun democratische stem laten gelden.

Water-Stop.NU onderschrijft de stelling van Deltacommissaris Glas (zie Deltaprogramma 2024 ‘Nu voor later’): “Er is geen tijd te verliezen” en dringt aan op versnelde aanpak van onderzoeken en oplossingen.

Samen met haar adviseurs kijkt WSN zorgvuldig mee met de uitrol van het programma Waterveiligheid en Ruimte Limburg (WRL). Meer informatie over WRL vindt u in het opbouwplan. Bekijk ook de weergave van WSN van de presentatie van WRL aan Water-Stop.NU voor meer specifieke details over het Geulmondgebied. WRL gaat inwoners ook helpen zich voor te bereiden op extreme wateroverlast. Op de website wachtnietopwater vindt u veel tips over bijvoorbeeld materialen en hun toepassingen om water uit je huis te weren en vele andere tips. Deze website wordt continue geactualiseerd. Hier kunt u ook volgen wat er vanuit het WRL-programma gebeurt.